Příběhy našich sousedů 2021

Příběhy našich sousedů 2021

Kadaňské školy se letos poprvé účastnily projektu Příběhy našich sousedů, za kterým stojí nezisková organizace Post Bellum. Skupiny žáků škol v chomutovském okrese zpracovaly celkem sedm pamětnických výpovědí, naše gymnázium bylo zastoupeno hned dvěma příběhy.

Kvartáni Šimon Křivda, Bartoloměj Oswald a Maxmilián Ferenc se věnovali životním osudům Šimonovy prababičky Astrid Žatecké, která pocházela, jako mnoho lidí v pohraničí, z česko-německé rodiny. Kluci se rozhodli zaměřit především na období konce války a prvních poválečných měsíců, které byly pro celou rodinu velmi dramatické. Druhý tým sestavili Jan Kofroň, Martin Oršulák a Michal Kratochvíl, kteří se přenesli do druhé poloviny osmdesátých let, když zpracovávali vyprávění manželů Věry a Jaroslava Stejných. Ti v té době žili a pracovali na Jezeří a měli nemalou zásluhu na tom, že se zámek nestal obětí postupující hnědouhelné šachty.

Zapojení do projektu trvalo od ledna 2021 a provázely ho komplikace způsobené pandemií. Přesto oba týmy odvedly skvělou práci, která všem zúčastněným přinesla spoustu nových zkušeností. Ocitli se poprvé v roli redaktorů, moderátorů, badatelů. Výsledkem jsou dvě audioreportáže, na jejichž konečné podobě spolupracovali s redaktorkou Českého rozhlasu Lucií Hochmanovou. Příběh manželů Stejných byl porotou oceněn na třetím místě. Ráda bych členům obou týmů poděkovala za jejich nasazení a odvedenou práci. Jimi zaznamenaná svědectví se stala součástí (P)aměti národa.

Všechny práce a soutěžní týmy naleznete zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/chomutov-jirkov-kadan/chomutov-jirkov-kadan-2020-2021/?fbclid=IwAR3huJG0hGG26FH35fSM0GPirum5uZSgqpXuC6TV35MHzyPCdfiQ3xFAQYY

Marcela Svejkovská