Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) pro studenty Gymnázia v Kadani

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) pro studenty Gymnázia v Kadani

Páteční odpoledne 11. 12. 2020 bylo pro pět bývalých studentů Gymnázia Kadaň slavnostním zážitkem. Přijeli nás navštívit zástupci organizace DofE, kteří Janě Spurné, Dominiku Nodžákovi a Markétě Tudorové předali stříbrnou medaili Ceny vévody z Edinburghu a Lucii Bajerové a Jaroslavě Jahodové bronzovou medaili. Ve středu 16. 12. 2020 se také konala slavnostní ceremonie absolventů Dofe, jíž se mohli naši úspěšní studenti alespoň on-line formou rovněž zúčastnit.

Získat zmíněné ocenění není vůbec jednoduché. Ocenění studenti věnovali programu Dofe mnoho svého volného času a úsilí. Stanovili si cíle pro různé aktivity ve čtyřech oblastech – rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, kdy se s pomocí dospělého mentora snažili o jejich splnění. Mohli se zapojit do jedné ze tří úrovní, které se liší časovou náročností, a získat tak bronzové, stříbrné nebo zlaté ocenění.

Svůj talent rozvíjeli studenti v oblasti jazykových dovedností, hře na hudební nástroj, společenských tancích a výtvarné tvorbě. V rámci sportovní aktivity si zvolili disciplíny jako půlmaratón nebo jóga. Jako dobrovolníci se zapojili v Domově pro seniory v Kadani, v knihovně nebo v Dobrovolnickém centru Radka.

Naplánování dobrodružné expedice byl dlouhodobý proces, kdy si studenti připravovali trasu a veškeré potřebné vybavení. Připravit jídelníček bylo také docela náročné, vzhledem k tomu, že účastníci museli všechny potraviny nést na vlastních bedrech. Nesměli navštívit žádný obchod ani používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení. Dobrodružné expedici předcházela kratší cvičná expedice, při níž doladili případné nedostatky. Ta se uskutečnila v blízkém okolí Prunéřova. Pro dobrodružnou expedici si Jana, Dominik, Markéta, Lucka a Jarka vybrali trasu z Karlových Varů do Kadaně a během tří dnů absolvovali asi sedmdesát kilometrů pěšky. Zážitky ze své cesty zaznamenali do podoby sborníku s názvem Po červené. Sborník si můžete přečíst kliknutím na obrázek titulní strany.

Absolventi díky DofE zvýšili svou sebedůvěru, vytrvalost, trpělivost, zodpovědnost a fyzickou kondici. Rovněž navázali nová přátelství. Snažili se motivovat i své spolužáky, pro něž uspořádali velmi pěknou besedu a vyprávěli jim o svých zážitcích.

Učitelé zapojení v programu DofE Lenka Fišerová, Dita Kuchtaninová a Tomáš Řehák Gymnázium, Kadaň

DofE v Kadani