Jak na přijímací zkoušky

Jak na přijímací zkoušky

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na našich stránkách v sekci STUDIUM VE ŠKOLE a v její podsekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Níže jsou uvedeny jednotlivé dílčí kroky, které musí udělat škola a které musíte udělat vy, pokud chcete úspěšně splnit podmínky přijímacího řízení.

Pro zvýšení úspěšnosti v přijímacích testech je možné se zaregistrovat na  přípravné kurzy, které naše škola pořádá zdarma.