Jak se učí anglicky 4x jinak

Jak se učí anglicky 4x jinak
Kvänum. Märjamaa. Kadaň. Catarroja.
Švédsko. Estonsko. Česko. Španělsko.
4 země, 4 školy, 4 setkání.          

 

O tom je v kostce nový projekt Erasmus+, kterého je naše kadaňské gymnázium součástí. Podtitul toho projektu by mohl znít „ANGLICKY 4x JINAK“. 4 vybrané školy ze 4 zemí se na 4 různých setkáních budou vzájemně inspirovat, účastnit se ukázkových hodin angličtiny a vytvářet on-line databázi cvičení (dohromady jich bude 200) zaměřených na poslech, mluvení, čtení i psaní. Výslednou databázi pak budou moci využívat nejen učitelé ze zúčastněných škol, ale kdokoliv, kdo bude mít zájem. Každého setkání se navíc zúčastní 5 studentů z každé školy, kteří bydlí v hostitelských rodinách, chodí na ukázkové hodiny angličtiny, během kterých si vyzkouší alespoň pár cvičení připravených učiteli z různých zemí, ale zároveň se účastní i běžné výuky v dané škole.

První výjezd byl začátkem října do švédského Kvänum – naše učitelky Tereza Gvoždiáková, Margit Hašková a Dana Peštová s sebou na daleký sever vzaly 5 terciánů: Klárku Michalovou, Barta Oswalda, Evičku Spudichovou, Šimona Křivdu a Báru Jansovou. Někteří odlétali mírně nervózní, jiní absolutně natěšení. Zpátky  se ale všichni vraceli s úsměvem od ucha k uchu. Díky tomu, že se jedná co do počtu zúčastněných dětí o poměrně malý projekt, všichni se mezi sebou poměrně rychle seznámili a čeští dospěláci už druhý den pyšně pozorovali, jak české děti korzují od španělských studentů ke švédským a pak k estonským, s každým vymění pár slov, s někým prohodí vtípek, jiného se zeptají, co je teď čeká. I děti, které odlétaly s tím, že se v angličtině cítily zhruba jako žralok v Ohři, v Kvänum „speakovaly“ jako by od malička nedělaly nic jiného.

Zatímco učitelé ze všech zemí společně pracovali na přípravě webu, sdíleli příklady dobré praxe a vyměňovali si zkušenosti a tipy ohledně vedení hodin i jednotlivých cvičení, děti měly za úkol představit prostřednictvím prezentace svou školu (bez zbytečného vytahování můžeme říci, že v tom české děti bez diskuse excelovaly) a bavit se. Bavit se s co nejvíc lidmi a tak dlouho, aby se pro ně stala komunikace v angličtině natolik samozřejmou, aby jim ani nepřišlo na mysl, že vlastně nepoužívají svůj rodný jazyk.

Prolínání kultur, prolínání tradic, prolínání jazyků a angličtina jako stavební kámen toho, co nás spojuje, se tak staly symbolem švédského zájezdu. A v květnu vyrážíme s dalšími 5 studenty do estonského Märjamaa!

Tereza Gvoždiáková

Erasmus+ Kvänum Sweden

Leave a Reply

Your email address will not be published.