Maturity z pohledu čísel

Maturity z pohledu čísel

Celkem maturovalo 58 studentů ve dvou třídách (26 v oktávě a 32 ve 4. A). Celková úspěšnost byla 98,3 % (poměr počtu úspěšných maturantů k celkovému počtu maturantů). Ve skladbě předmětů u oktávy mírně převažovaly přírodovědné předměty nad humanitními a ve 4. A to bylo naopak. Ve 4. A více studentů volilo druhé cizí jazyky 7 x Ruský jazyk a 2 x Německý jazyk. Výsledky maturitní zkoušky v jednotlivých předmětech budou uváděny procentem, které je dle kritérií hodnocení převáděna na známku.

OKTÁVA

  • polovina maturantů maturovala s vyznamenáním a z nich 82 % má samé jedničky
  • mimo 3 studentů měli všichni z anglického jazyka 1 (86 %)
  • 73 % mělo z českého jazyka 1 nebo 2

úspěšnost studentů:

  • z anglického jazyka dosáhla 94 %, čímž došlo ke zlepšení oproti minulému roku o 1,7 % a proti roku 2015 o 7,3 %
  • z českého jazyka dosáhla 81 %, výsledky v posledních 4 letech oscilují +/-2 %

4. A

  • více než třetina maturantů maturovala s vyznamenáním a další 1/5 uteklo vyznamenání o jednu známku
  • 23 studentů (stejně jako v oktávě) mělo z anglického jazyka 1 (7 studentů 2 a 2 studenti měli horší známku)
  • 69 % mělo z českého jazyka 1 nebo 2

úspěšnost studentů:

  • z anglického jazyka dosáhla 90 %, čímž došlo ke zlepšení oproti minulému roku o 6 % a proti roku 2015 o 7 %
  • z českého jazyka dosáhla 78 %, což odpovídá minulému roku, došlo ke zlepšení oproti roku 2015 o 4,5 %

Protože maturanti ve čtyřletém studiu již konali standardizované přijímací zkoušky z českého jazyka, je možné provést hrubé vyhodnocení přínosu školy za 4 roky studia v českém jazyce.  Studenti se průměrně zlepšili o 43 % proti přijímacím zkouškám, což je vynikající výsledek. Protože výsledky u maturity z anglického jazyka jsou ještě o 10 procentních bodů lepší, je pravděpodobné, že kvalitativní posun v anglickém jazyce je ještě větší a dosahuje 54 %.