Mladí Pythagorové

Mladí Pythagorové

V úterý 28. května se 5 žáků nižšího gymnázia zúčastnilo okresního kola Pythagoriády v Chomutovském DDM. V každém ročníku bylo 27 soutěžících. Na vypořádání se s 15 otázkami měli soutěžící rovných 60 minut. Z primy si nejlépe vedla Alexandra Gauchet, která si odvezla úžasné 1. místo se 13 body. Ze sekundy se na druhém místě s 12 body umístil Lubomír Bulej. Mezi úspěšné řešitelky (10 a více bodů, bohužel na umístění to nestačilo), můžeme zařadit i Kristýnu Benešovou (10 bodů) z primy a Natálii Hejdovou (10 bodů) ze sekundy. Tercii zastupoval jediný ze školního kola úspěšný řešitel Adam Němeček, kterému dnes štěstí nepřálo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Kristýna Bulejová