2. a 3. místo v regionálním kole soutěže YPEF (Young People in European Forests)

2. a 3. místo v regionálním kole soutěže YPEF (Young People in European Forests)

Dvě družstva našeho gymnázia se ve čtvrtek 16. 5. 2019 zúčastnila devátého ročníku regionálního kola soutěže YPEF, v níž porovnali své znalosti o lese žáci a studenti Ústeckého a Karlovarského kraje. Klání se uskutečnilo v aule Střední lesnické školy Žlutice.

Soutěž měla tři části. Úkolem té první bylo vyplnění vědomostního testu s lesnickou tematikou, druhá část byla zaměřena na poznání organismů žijících v lese a třetí úkol se započítával pouze při shodném počtu bodů z prvních dvou částí, přesto si jej vyzkoušeli všichni soutěžící. Jeden člen družstva měl pantomimicky předvést vylosovaného živočicha a zbylí dva členové týmu se snažili poznat, jakého živočicha předvedl, což bylo příjemné odlehčení, a všichni se zároveň pobavili.

Naši školu výborně reprezentovali v kategorii mladších žáků Adéla Houdková, Jan Beránek a Vojtěch Fišer z kvarty, umístili se na druhém místě. Úspěšní byli rovněž Kristýna Vašková, Marek Dobiáš a Antonín Koukl z kvinty v kategorii starších žáků, ti získali třetí místo. Do národního kola však postupují pouze vítězové.

Věříme, že se naši studenti zúčastní soutěže YPEF i v příštím roce, a pokud se jim opět podaří dostat do regionálního kola, vynasnaží se dosáhnout nejvyšší postupové příčky.

Všem soutěžícím ke krásným umístěním blahopřejeme a děkujeme za nelehkou přípravu,

Dita Kuchtaninová.

Regionální kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests)