Okresní kolo dopravní soutěže

Okresní kolo dopravní soutěže

Jízda zručnosti na kole, jízda na kole podle pravidel silničního provozu na čas, základy první pomoci a test znalostí pravidel silničního provozu – všemi disciplínami musí projít soutěžící v okresním kole dopravní soutěže, která se letos konala na kadaňském dopravním hřišti.

Soutěží čtyřčlenná družstva (dvě děvčata, dva chlapci) ve dvou věkových kategoriích (do 12 let, nad 12 let). Každý člen družstva musí projít všemi disciplínami a výsledky členů se sčítají. Hodnotí se také individuální výkony.

Nutno říci, že úkoly nebyly vůbec jednoduché! Školy, které se zúčastňují této soutěže pravidelně a průběh soutěže znají, dosahovaly lepších výsledků. Naše škola se soutěže zúčastnila poprvé. Studenti z primy a sekundy odcházeli na soutěž s lehkými obavami a nervozitou, co je vlastně čeká.

Družstvo starší kategorie, složeno ze sekundánů Kláry Michalové, Aničky Staré, Michala Kratochvíla a Bárta Osvalda, si nevedlo vůbec špatně. Z celkového počtu 12 družstev skončilo na pěkném 5. místě. Nejlépe si vedl Michal a Anička, kteří se v individuálním hodnocení umístili rovněž na 5. místě.

Družstvu mladších žáků – primánů Radvany Bulejové, Nikoly Popsimovové, Davida Nguyena a Míly Dubského, se tolik nedařilo. Získali však nové znalosti a dovednosti, které se jim v životě určitě neztratí!

Šárka Lendvorská

Okresní kolo dopravní soutěže