5. nejlepší v Česku ze zeměpisu

5. nejlepší v Česku ze zeměpisu

Jen o jeden bod uteklo Adéle Houdkové medailové místo v celostátním kole zeměpisné olympiády. Adéla byla nejlepší ve dvou z pěti částí – v terénní části a v multitestu. Celkově vyrovnané pořadí v první pětici, pak způsobilo, že rozmezí mezi nejlepšími bylo v jednotkách bodů.

Adéla do celostátního kola postoupila, protože vyhrála všechna předchozí kola olympiády a ukazuje jak všestranně nadanou studentu ve škole máme. Zároveň musíme pochválit i naše profesory zeměpisu, konkrétně Jana Peštuku, který ji na hodinách připravil a pomohl ji tak k zaslouženému úspěchu. Zeměpisná olympiáda na naší škole má dlouholetou tradici. Okresní kolo se u nás pořádá přes dvacet let.

Zeměpisnou olympiádu pořádá Česká geografická společnost a do organizace celostátního kola se zapojili i kolegové z Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Adélu doprovázela Lenka Kratochvílová, která sice učí německý a španělský jazyk, ale je vystudovanou geografkou také. Adéle i jejímu profesorovi blahopřejeme za vynikající úspěch.

Tomáš Oršulák

Zeměpisná olympiáda – celostátní finále