Modernizace výuky ICT u nás ve škole

Modernizace výuky ICT u nás ve škole

Budoucnost světa nebude v jednostranně specializovaných dovednostech, ale v dovednostech, které lidé budou schopni přenášet mezi obory. Z tohoto důvodu jsme ještě před “reformou” MŠMT modernizovali výuku ICT, kterou budeme směřovat k chápání algoritmů, základům programování a aplikaci v robotice a využití ICT v přírodních a humanitních vědách. Na fotkách jsou prváci a kvintáni, kteří se přirozeně našli nad sestavováním robotů.

Tomáš Oršulák

Modernizace výuky ICT