Následovníci Kolumba nebo spíše Jamese Cooka?

Následovníci Kolumba nebo spíše Jamese Cooka?

Zeměpisná olympiáda je jednou z nejstarších oborových soutěží pro žáky a studenty zeměpisu nebo možná lépe geografie. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studenti středních škol v Česku.

Soutěž má několik úrovní a ta nejvyšší se odehrává na celostátní úrovni. Místo finále soutěže se vybírá velice pečlivě a musí splnit několik důležitých parametrů. Není náhodou, že před 14 lety se finále odehrálo v Kadani na tehdejší zemědělské škole. Stejně jako místa se mění i pořadatelé. Před 14 lety byli pořadatele z katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dnes jsou to kolegové z UK v Praze.

Druhou úrovní je okresní kolo a naše škola díky Honzovi Peštukovi se stala pořadatelem okresního kola již před řadou let, ještě dříve než se odehrálo celostátní finále v Kadani.

V letošním roce se ve všech kategoriích sešla silná skupina nadaných kluků a holek, kteří dostali důvěru reprezentovat školu v okresním kole. Tato skupina získala nejvyšší počet medailí ze všech škol, včetně prvního místa Adély Houdkové v kategorii “C”. Všem našim úspěšným reprezentantům Adéle, Anetě, Honzovi, Markovi a Kristýně blahopřejeme a máme radost z našich vynikajících studentů a jejich učitelů. Možná se někteří v dospělosti vydají cestou objevitelů a budou hledat odpovědi na otázky, které dnešní svět pokládá.