Oslavy 100. výročí republiky na Gymnáziu v Kadani

Oslavy 100. výročí republiky na Gymnáziu v Kadani

Dne 11.12.2018 proběhlo v aule gymnázia slavnostní vyhodnocení soutěže ke 100.výročí založení republiky. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích jak pro základní tak i střední školy. Soutěžilo se ve výtvarné oblasti, literárně historické a v tvorbě videí. Soutěže se účastnilo celkem 15 škol z našeho kraje. Byly to tyto školy: ZŠ Kamenická a ZŠ Kosmonautů v Děčíně, ZŠ Anežky České a ZŠ Rabasova v Ústí nad Labem, ZŠ Měcholupy, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, ZŠ Březenecká Chomutov, ZŠ s RVHVv Teplicích, ZŠ Sluníčková a ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani. V kategorii středních škol : Gymnázium Teplice, Střední škola obchodu a služeb Teplice,Obchodní akademie a jazyková škola v Ústí nad Labem, Obchodní akademie a SOS Louny, Gymnázium Kadaň .
Ve výtvarné oblasti si žáci mohli vybrat z několika témat. Například vytvořit plakát, kalendář historických událostí, zachytit město v průběhu 100 let nebo ukázat svou kreativitu v tvorbě stolních her aj. Ve výtvarné soutěži se sešlo velké množství prací a bylo opravdu z čeho vybírat. Nejlepší práce byly vystaveny v aule školy a na chodbách, aby si je mohli přijíždějící studenti prohlédnout.

Oblasti literárně historická také zahrnovala několik témat například Naše rodina v průběhu 100 let, Móda před 100 lety a dnes, Slavné osobnosti uplynulých 100 let, Změnil se obsah pojmu vlastenectví v uplynulých 100 letech. U těchto prací jsme si velmi cenili upřímnosti, osobních příkladů z rodiny a také kritického pohledu mladé generace.
Teď k samotnému průběhu vyhodnocení. Celá akce byla zahájena státní hymnou a poté pan ředitel Oršulák přivítal soutěžící a pedagogy příslušných škol, představil organizátory a hodnotitele soutěže paní Olgu Živnůstkovou, paní Lenku De Bolle, pana Tomáše Řeháka. Zpestřením slavnostního programu bylo kulturní vystoupení studentů primy Gymnázia v Kadani, kteří pod vedením paní Benešové zazpívali několik lidových písní. Následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže, literárně historické a zhlédnutí dvou vítězných videí.
Studenti, kteří se umístili na předních místech, obdrželi jako hlavní cenu knihu 100 let Československa a Dobrých 100, různé upomínkové předměty a knihu s tematikou Kadaně.
Slavnostním zakončením celé akce bylo vystoupení studentů dramatického kroužku s písní Hej, Slované.
Přátelská atmosféra, skvělá nálada, radost studentů i pedagogů jednotlivých škol z dobrého umístění byly závěrečnou tečkou za krásně stráveným dopolednem na Gymnáziu v Kadani.

Olga Živnůstková

Oslavy 100. výročí republiky na Gymnáziu v Kadani