7. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty

Fakultní škola PřF UJEP

Sedmička je šťastné číslo a my jsme 7. fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Otevírají se nám bližší a užší možnosti spolupráce s vynikajícími odborníky na přírodovědné předměty a jejich vybavení.
Za tímto výsledkem, ale musí být kvalitní práce se studenty a s výsledky, které jsou srovnatelné a lepší s nejlepšími školami v kraji a republice. Proč jsem fakultní školou právě my?

1) Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných a případně technických předmětů.
2) Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit (dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu.
3) Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené experty z praxe, z VŠ nebo AV ČR.
4) Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučovacích metodách v přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředmětových vztahů.
5) Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s PřF UJEP.

Shodou okolností včera mi kolegové z katedry geografie této fakulty oznámili, že byl úspěšný projekt na vytvoření nových atlasů, map a pomůcek pro 2. stupně základních škol a nižší stupně víceletých gymnázií, kde jsme partnerem. V rámci tohoto projektu budeme ověřovat výsledky výzkumu v praxi s našimi studenty a pedagogy.
Tomáš Oršulák

Fakultní škola