Národní technické muzeum

Národní technické muzeum

Gymnázium Kadaň je zapojeno do programu Ústeckého kraje s názvem Implementace Krajského Akčního Plánu (IKAP), v rámci kterého se realizuje řada projektů. Jeden z nich je zaměřený na organizaci exkurzí s přírodovědnou tematikou.
Studenti primy, společně se svými vrstevníky ze Základní školy Vilémov a Základní školy Na Podlesí, se do projektu zapojili návštěvou Národního technického muzea v Praze. Volná prohlídka všech výstavních prostor byla zpestřena workshopem, který byl zaměřený na aktivity související s výrobou knih. Mohli jsme si vyzkoušet psát brkem různé typy písma, prakticky jsme se seznámili s technikou vazby knih a několik vlastnoručně vyrobených exemplářů jsme si odnesli na památku domů. Myslím, že každý z nás se v muzeu dozvěděl spoustu nových a zajímavých informací.

Šárka Lendvorská