Seberozvoj v primě

Home / Studenti / Seberozvoj v primě
Seberozvoj v primě

Přechod na gympl je náročný vždycky. A když se jde ještě z páté třídy ze základky, je to o to složitější – spousta nových učitelů, na každý předmět někdo jiný, nové požadavky, nová pravidla, nový kolektiv. Aby to naše primánstvo ustálo co nejlépe, rozhodli jsme se zprostředkovat jim sérii přednášek a workshopů, které se z různých hledisek zaměřují na jejich seberozvoj a práci ve třídě.

První přednáška proběhla 22. února 2024 a paní Eva Hechtová z organizace MPedu nám přijela vyprávět o tom, jak se správně učit. Přednáška s názvem UČÍM SE UČIT sumarizovala, jak by mělo vypadat správné prostředí pro učení, jaké jsou různé možnosti pořizování zápisků a jaké jsou nejlepší metody učení nového a opakovaní staršího učiva. Nabyté informace pak děti zpracovaly v rámci hodin výtvarné výchovy do plakátů a letáčků.

Další workshop se uskutečnil 12. dubna 2024, ve kterém se Aneta Bednářová z brněnské organizace Zvol si info soustředila na SOCIÁLNÍ SÍTĚ. Mluvilo se o FOMO i JOMO, o tom, co je digitální stopa, o účtech (i tajných) na sociálních sítích, co je to algoritmus atd. Paní školitelka byla mladá studentka učitelství z Brna, dětem to uměla podat tak, že to pochopily, bylo to hodně aktivní, hodně povídací a interaktivní. Lektorka nám části prezentace dokonce nasdílela, takže s novými znalostmi naše děti budou dále pracovat i v hodinách občanky.

Tereza Gvoždiáková

Přednáška a workshop byly hrazeny z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804.