1. ročník Mini Globe Games

První ročník ekologické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií okresu Chomutov máme za sebou! Tak si oddechli organizátoři, studenti Semináře z ekologie ve 2. ročníku, jejich pomocníci ze 2.A a sexty i jejich učitelky Hana Kožíšková a Šárka Lendvorská. Ve čtvrtek 15. 5. 2008 se sešla a sjela 23 tříčlenná družstva ze 13 škol, aby se utkala v praktických dovednostech z ekologie a také prověřila schopnost vzájemné spolupráce na 10 terénních úkolech.

Po přivítání v aule školy ředitelkou školy a pozvanými hosty (Radek Fišer za Správu CHKO Labské pískovce, Ing. Dana Votápková za Sdružení TEREZA, Ing. Jaroslav Stupka a Mgr. Hana Pitelová za Českou inspekci životního prostředí) se všichni účastníci vydali na místo soutěže. Po uzavření kadaňského lesoparku, kde se soutěž měla původně konat, organizátoři zvolili okolí cyklostezky z kadaňského stupně směrem k Zásadě. Podle předem připraveného harmonogramu soutěžící postupně prošli 10 stanovišť, kde plnili praktické úkoly – určovali dřeviny, stopy zvířat, druhy mraků, ohrožené druhy zvířat i turistické značky, prováděli meteorologická a hydrologická měření, třídili odpady, spolupracovali při přenášení míčku. Velmi důležitý faktor soutěže, počasí, nejdříve přálo až moc, před prudkým sluncem se ukrývali soutěžící i organizátoři do stínu stromů a stanových přístřešků. Po poledni se začala přibližovat bouřka, přeháňka urychlila konec soutěže, ale bouřka milosrdně počkala, až se všichni přesunuli zpět do školy. Tam soutěžící čekalo občerstvení a hudební produkce školní kapely, zatímco organizátoři počítali výsledky. Slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen se zúčastnili další hosté – Ing. Petr Hybner z Odboru školství MěÚ Kadaň a p. Hana Kaufmanová z Ekocentra Stepník.

Organizátoři průběh soutěže ještě  podrobně vyhodnotí, např. pro příští ročníky určitě přidají úkoly na stanovištích, aby časové prodlevy mezi nimi nebyly tak dlouhé. Ale podle ohlasu všech přítomných můžeme s uspokojením konstatovat, že soutěž žáky zaujala, organizačně byla zvládnuta, počasí přálo,  nikomu se nic nestalo. Proto příští rok do toho jdeme znovu!
Poděkování  za přípravu a realizaci soutěže patří studentům 2.A a Sx a p. Lendvorské.

Soutěž byla financována z Rozvojového programu MŠMT Podpora EVVO ve školách v roce 2008. Za podporu děkujeme i dalším sponzorům:

  • Firmě p. Leové
  • Firmě Raab Karcher
  • Energo Tušimice
  • Firmě Hollandia
  • Severočeským dolům, a.s.

PaedDr. Hana Kožíšková

1. ročník Mini Globe Games