Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Home / Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Je absolventem Gymnázia v Kadani, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1999: Mgr. matematika-zeměpis, 2013: Bc. školský management) a Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (2010: Ph.D. geoinformatika). V letech 1999-2005 byl učitelem na SOŠS a SOU Kadaň a Gymnáziu Kadaň. Od roku 2001 pracoval také na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2011 se stal garantem Standardizace NIDM MŠMT ČR a do roku 2013 řídil Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů (VYCERRO UJEP a VŠE).

V současnosti je redaktorem a recenzentem časopisů GeoScape. Od roku 2006 byl předsedou severočeské pobočky České geografické společnosti, dále je členem odborných organizací (Česká geografická společnost, Česká asociace pro geoinformatiku, Kartografická společnost České republiky, Commission on GeoVisualization of the International Cartographic Association).
Mezi jeho zájmy patří četba, běh, plavání, squash, geocaching.

Socials