Mgr. Nikola Višněvská

Home / Mgr. Nikola Višněvská

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor – německý jazyk a literatura. V rámci programu Erasmus část studia absolvovala na Leibniz University Hannover.

Ve volném čase se ráda věnuje četbě, cestování a rodině.

Socials