Mgr. Jaroslava Jana Částková

vyučující českého jazyka a literatury a ZSV

Pocházím z Chomutova. Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyk a literatura a dějepis. Na Filozofické fakultě téže univerzity, sobě pro radost, jsem vystudovala bakalářskou kulturně historickou regionalistiku. 

S menšími úspěchy, ovšem s nemenším nadšením, jsem  od dětství až do dospělosti docházela do základní umělecké školy učit se hrát na klavír a na akordeon a ve zbytku času jsem četla a četla, což mi zůstalo dodnes. 

Na Gymnáziu v Kadani učím češtinu a dějepis od roku 2007. 

 

Socials

Leave a Reply