První dny ve škole

Vážení rodiče a studenti,

protože první dny na nové škole jsou vždy důležité, rád bych Vás seznámil s několika důležitými informacemi.

Nejdůležitější osobou je Vaše třídní učitelka / třídní učitel, budete s nimi seznámeni na setkání a pomohou Vám se všemi dotazy ohledně organizace prvních dnů. Výchovné problémy s Vámi budou řešit zástupkyně Mgr. Alena Marková, výchovná poradkyně Mgr. Šárka Lendvorská a metodička prevence Mgr. Martina Truhlářová.

Další informace o škole a výuce naleznete na webu školy (kontakty na učitele, plány akcí na každý měsíc, kroužky apod.), novinky se objevují i na Facebooku.

Rozvrh prvních ročníků:

1. 9.

prima v 9:30

Slavnostní zahájení školního roku v aule – účastní se všichni žáci prvních ročníků a primy a jejich rodiče. Poté následuje třídnická hodina. Škola končí cca v 9:40. S sebou si vezměte psací potřeby, desky na pamětní list).

1. ročníky v 10:30

Slavnostní zahájení školního roku v aule – účastní se všichni žáci prvních ročníků a primy a jejich rodiče. Poté následuje třídnická hodina. Škola končí cca v 9:40. S sebou si vezměte psací potřeby, desky na pamětní list).

2. 9. v 9:00

odjezd od autobusového nádraží na seznamovací kurz (sraz v 8:45), příjezd je plánován na 4. 9. 2020 v odpoledních hodinách (cca v 14:00).

7. 9. prima

4 třídnické hodiny, konec 11:40, rozdávání učebnic (prima, 1. ročník), školní taška na učebnice a sešity

7. 9. 1. ročník

první dvě vyučovací hodiny  – třídnické práce a následující vyučovací hodiny dle rozvrhu v Bakalářích, konec v 11:40, psací potřeby + sešit

Veškeré žádosti podáváte prostřednictvím kanceláře školy (Hana Brotánková nebo Ladislava Hutníková), které Vaše žádosti zpracují a vyřídí.

Rozvrh ostatních ročníků:

1. 9.

první dvě vyučovací hodiny, konec v 9:40 (zahájení s třídními učiteli, informace ke školnímu roku), psací potřeby + sešit

2. 9.

třídy mimo 2. O a 3. O: první dvě vyučovací hodiny  – třídnické práce a následující vyučovací hodiny dle rozvrhu v Bakalářích, konec v 11:40, psací potřeby + sešit

2. O a 3. O: 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu v Bakalářích, konec v 11:40, psací potřeby + sešit

3. 9. 

4 vyučovací hodiny dle rozvrhu v Bakalářích, konec v 11:40

4. 9. 

normální rozvrh dle Bakalářů

V případě dalších informaci se obracejte na ředitele školy.

Přílohy:

  • Brožura o škole
  • Seznam učebnic

Tomáš Oršulák / ředitel školy

Novinky

Přístupy pro studenty

Nejbližší události