Pedagogové

Mgr. Šárka Lendvorská

Mgr. Šárka Lendvorská

zástupkyně ředitele | vyučující biologie a tělesné výchovy | výchovná poradkyně | metodik EVVO