Doporučení k přijímacím zkouškám

Home / Doporučení k přijímacím zkouškám
Co Vám doporučí pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení učitelé?
DOPORUČENÍ
  • Zjistěte si, kolik toho umíte a co všechno ještě neumíte.
  • Průběžně si ověřujte, co jste se již naučili.
  • Natrénujte si zkouškovou situaci.
Zjistěte si, kolik toho umíte a co všechno ještě neumíte

Především je důležité se zaměřit na předměty ze kterých se skládá přijímací zkouška. Na naší škole v obou oborech to je matematika a český jazyk. Obsah přijímacích zkoušek odpovídá učivu dané třídy (5. a 9. dle typu oboru). Stejně tak je důležité udělat si „pořádek“ ve svých vědomostech, zmapovat své silné a slabé stránky. Dobrým ukazatelem „dostatečnosti“ vašich vědomostí mohou být ukázky přijímacích zkoušek z minulých let nebo porovnávací testy.

Průběžně si ověřujte, co jste se již naučili

Budete-li v průběhu studia zjišťovat, co umíte a co ještě ne, budete klidnější a zároveň si dokážete efektivně rozvrhnout síly i čas.

Natrénujte si zkouškovou situaci

Častou příčinou selhání u zkoušek bývá tréma a nervozita. Proto je dobré zúčastnit se cvičných zkoušek. Díky těmto „přijímačkám nanečisto“ si otestujete své znalosti a vědomosti a zároveň si vyzkoušíte, jak na vás působí cizí prostředí a vypjatá atmosféra. To pak může být v momentu, kdy o přijetí či nepřijetí rozhodují jen desetiny bodu, podstatnou výhodou..