Přijímací řízení na Gymnázium Kadaň

Přijímací řízení na Gymnázium Kadaň

Jste rodiče dětí v 9. nebo v 5. třídě (pár míst máme i pro děti v 8. třídě, pro informace kontaktujte ředitele školy) nebo jste přímo žáci těchto tříd a připravujete se na přijímačky k nám do školy? Pak prosím zbystřete, protože od tohoto roku platí nová pravidla, která výrazně upravují termíny, organizaci a ve svém důsledku i rozhodnutí o tom, na jaké obory škol přihlášky podáte. 

Proces přijímacích zkoušek na střední školy změnilo samo Ministerstvo školství a týká se jak letošních deváťáků, tak (v případě víceletých gymnázií) i páťáků. 

Nejdůležitější změny jsou ve zkratce:

 • možnost podat až 3 přihlášky (dosud se podávaly pouze 2)
 • rodiče ztratili možnost rozhodnout o výběru školy až po úspěšném přijímacím řízení (nově o nastoupení na obor rozhoduje jejich pořadí uvedené v přihlášce v den podání)
 • změna termínů například při podávání přihlášky nebo zveřejnění výsledků apod.
 • zautomatizování algoritmu výběru oboru po uskutečnění testů z matematiky a českého jazyka

Jaký zvolit způsob vedoucí k co nejvyšší šanci na přijetí a na nástup k nám do školy?

1. Uveďte nás na 1. místo na přihlášce (benefitem mimo zvýšení šancí na přijetí je i vysoká pravděpodobnost, že budete dělat přijímací testy u nás ve škole)

2. Čím lepší známky na vysvědčení, tím vyšší počet bodů a tím vyšší šance na přijetí (např. při průměru 1,0 se jedná o 50 bodů a při průměru 1,2 získáte 36 bodů)

3. Doplnění přílohy při podání přihlášky s diplomy ze soutěží vzdělávacích, uměleckých či sportovních (můžete získat až 10 bodů).

Co tedy budete u nás na škole odevzdávat?

povinné části:

 • Přihláška ke studiu
 • Příloha dokladující hodnocení předchozího vzdělávání

doporučené části (pokud je máte)

 • Příloha s diplomy ze soutěží vzdělávacích, uměleckých či sportovních

nepovinné (pokud na ně máte nárok)

 • Doporučení školského poradenského zařízení (na vaši žádost ji připraví příslušná pobočka Pedagogicko-psychologické Poradny Ústeckého Kraje)
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (v případě, že splňujete podmínky)

Jak podat přihlášku?

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 •  Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 •  Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 •  Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

Formuláře ke stažení

Nejdůležitější je správně vyplněná přihláška. Co musíte a jak vyplnit najdete zde v obrázkových návodech:

Prázdné formuláře přihlášek:

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.edit.pdf
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.pdf
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.xlsx

Hodnocení předchozího vzdělávání je povinnou přílohou a přikládá se formou přílohy buď ve formě prosté kopie vysvědčení nebo výpisem vydaným základní školou na formuláři níže (vytiskne vám základní škola na vyžádání).

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.edit.pdf
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.pdf
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.xlsx

V případě, že navštěvujete školu, kde realizují slovní hodnocení, pak se vám budou hodit tyto přílohy, ale primárně je za vás vyplňuje a zejména podepisuje základní škola.

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace.edit.pdf
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace.pdf
Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace.xlsx

Pokud jste rodiče uchazeče s dočasnou ochranou, tak si stáhněte a k přihlášce přiložte tyto dokumenty:

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx

Jste rodič uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami? Pak poslední dvě přílohy jsou pro vás. Tento dokument pro vás připraví příslušná pobočka Pedagogicko-psychologické Poradny Ústeckého Kraje.

Doporučení školského poradenského zařízení.edit.pdf
Doporučení školského poradenského zařízení.docx

Formulář „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ je přílohou vyhlášky č. 422/2023 Sb. Doporučení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky jsou pro přijímací řízení v roce 2023/2024 platná v plném rozsahu.

 

Dokument kritéria přijímacího řízení jsou ke stažení zde: Kritéria přijímacího řízení pro rok 2024/2025

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

ředitel školy

email: reditel@gymka.cz | telefon: 728921524