Jak odevzdat přihlášku?

Jak odevzdat přihlášku?
Přihlášku můžete odevzdat:
Osobně v kanceláři školy
  • každý pracovní den od 08:00 – 13:00
  • půjdete k pravému vchodu a zazvoníte na kancelář
Osobně do schránky školy
  • kdykoli (hlavní vrata školy budou stále otevřená)
  • půjdete k pravému vchodu a na levé straně je poštovní schránka
Poštou
  • doporučujeme využít doporučený dopis
  • adresa: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, 432 01 Kadaň
Datovou schránkou
  • pokud máte datovou schránku, můžete nám zaslat naskenovanou a podepsanou přihlášku datovou schránkou