Fabián Bodnár – talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)

Fabián Bodnár – talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)

28. února večer byl v kulturním domě Střelnici vyhlášen talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera). Letošní rok se cena “vrátila” do rodné školy bývalého rektora Univerzity Karlovy a zakladatele balneologie Josefa Löschnera. Cenu obdržel Fabián Bodnár, který je studentem 8. ročníku osmiletého gymnázia. Fabián se od začátku studia profiluje v přírodovědných předmětech, kde dosahuje významných úspěchů. Jeho nejvýznamnější počin je spoluobjevení či samostatný objev již tří proměnných hvězd s pořadím  1091, 1097 a 1100. Tento výsledek je vynikajícím “výzkumným” úspěchem prokazující znalosti z fyziky, počítačových technologií  a astronomie.

Na práci v astronomickém kroužku a jeho zájem navázala i práce v rámci nejvyšší středoškolské soutěže  – Středoškolská odborná činnost. Studenti v rámci této soutěže neprokazují jen okamžitou znalost tématu jako v olympiádách, ale musí několik měsíců systematicky pracovat na výzkumu konkrétního tématu. Studenti musí používat vědecké metody a hotovou práci se znaky bakalářské práce obhájit nejdříve na okresní a krajské úrovni před ostatními středoškolskými učiteli. Ve finále při postupu do celostátního kola práci obhajují již před porotou složenou z odborníků z vysokých škol a výzkumných ústavů. Fabián zpracoval práci na téma proměnných hvězd. Práce se zabývá obecnou teorií proměnných hvězd a dále se věnuje jednotlivým aspektům objevu. Mezi ně patří fotografování snímků, jejich analýza a kalibrace za použití metody fotometrie, hledání potenciálních proměnných hvězd a výpočet jejich period, ověření pořízených dat a poté i samotné vložení nové proměnné hvězdy do katalogu. Shrnutím práce jsou získaná data a informace o vlastní objevené proměnné hvězdě s názvem CzeV1097. Za tuto práci nejdříve získal 1. místo v okresním a krajském kole a následně 3. místo v celostátním kole.

Fabián se také podílí na organizaci dalších školních akcí, jako byly např. hry Globe Games nebo byl úspěšný v matematických a přírodovědných soutěžích Ústeckého kraje.

Tomáš Oršulák

Foto: Jan Straka + GymKa

Fabián Bodnár - talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera) Fabián Bodnár - talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)