1. setkání fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP

1. setkání fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP

V pondělí se uskutečnilo první setkání ředitelů 8 fakultních škol Přírodovědecké fakulty UJEP, v rámci něhož zazněla řada inspirativních podnětů pro další spolupráci. Naše škola v současné době spolupracuje s katedrou geografie na hodnocení nového Atlasu společnosti Kartografie, v rámci fyziky připravuje profesor Šmahel stáže studentů a do budoucna budeme spolupracovat fakultou a jejich odborníky při zpracování středoškolských odborných prací.

Tomáš Oršulák

Leave a Reply

Your email address will not be published.