Nejen za vědou do Švýcarska

Nejen za vědou do Švýcarska

Švýcarsko, centrum pokroku, techniky, vědy i kultury, se stalo výletním bodem padesáti studentů a čtyř profesorů (Aleny Markové, Dity Kuchtaninové, Jaroslavem Šmahelem a Petrem Veverkou) naší školy. V sobotu 22. června se v deset hodin večer sešli účastníci zájezdu na autobusovém nádraží a brzy poté vyjeli vstříc alpské zemi.

Od Jana Husa ke Queen

V ranních hodinách přijíždíme do Kostnice. Církev zde odsoudila Jana Husa k upálení. Procházíme kolem domu, kde Mistr údajně v době soudu bydlel, navštěvujeme katedrálu a přístav u Bodamského jezera. Naše cesta pokračuje do technického zábavního centra Technorama. Zde si s nadšením sobě vlastním zkoušíme experimenty z mnoha oblastí fyziky, chemie i biologie. Rázem se na vlastní kůži přesvědčujeme například, jak funguje optika v praxi nebo co se děje při bouřce.

K večeru nás autobus dopravuje na místo ubytování. Horská chata s velikou společenskou místností nám poskytuje dostatek pohodlí. Po náročném dni usínáme bez potíží, i když ve dvanácti až čtrnácti lůžkových pokojích.

V pondělí vyrážíme do města Montreux, švýcarského města hudby. Cestou se ještě zastavujeme u malebného vodního hradu.

Na nábřeží Ženevského jezera nás slunce příjemně pálí do zad, ozařuje romantické pohledy na staré domy, luxusní hotelové komplexy i výškové budovy. Zastavujeme se u sochy Freddieho Mercuryho, který v Montreux pobýval. Po smrti rozprášili jeho popel dle jeho přání do Ženevského jezera.

V poledne míříme k největší gravitační nádrži světa. A pohled na ni skutečně stojí za to. Tyrkysová vodní plocha hrazená 258metrovou betonovou stěnou, zaklíněnou mezi horskými svahy pokrytými ledovci, vyvolává v našich srdcích obdiv nad sílou člověka, která vedla k postavení ohromného technického monumentu.

Dostáváme se do vnitřní části nádrže. Prohlížíme si motor vodní elektrárny, poté procházíme uličkou vzdálenou od vody pouhých 16 metrů.

Na závěr nás lanovka vyveze nad nádrž. Prohlédli jsme si ji proto doslova ze všech stran!

Přes sýrárnu a čokoládovnu až do Bernu

Příštího rána nás po dvou dnech naplněných historií a technikou čeká degustační část. Vstupujeme do sýrárny poblíž městečka Gruyéeère a sledujeme výrobu sýra. Též jej ochutnáváme. Po krátké zastávce v romantickém městečku Gruyére míříme do čokoládovny. Myslím, že k tomu není co dodat. Čokoládu miluje každý a kdo tvrdí že ne, tak se jen snaží držet dietu. Celí ulepení od všemožných druhů sladké lahůdky pokračujeme ve výletě do hlavního města.

Teploty stoupají, a proto se rádi zchladíme v úchvatné katedrále Münster. Procházíme kolem Einsteinova domu a zastavujeme se u budovy parlamentu. Následuje rozchod, který každý vyplní dle svých preferencí.

Po opětovném setkání nastupujeme do autobusu a vracíme se do Montreux, do nahrávacího studia Queen. Je to skvělý pocit, když před sebou vidíme originální texty Freddieho sepsané zbrklým uměleckým písmem. A skvělý pocit je také, když si můžeme vyzkoušet práci zvukaře u velikého pultu.

Velký hadronový urychlovač

A je před námi poslední den! Laděn ve fyzikálním stylu. Dnes se totiž podíváme do centra vědy – na místo, kde se nachází největší hadronový urychlovač světa, do Cernu. Ani ustavičné horko nevypálí z našich mozků zájem o vědu. Místní pracovník nám nejprve představuje samotnou funkci urychlovače, výsledky, zdary i nezdary a poté dává prostor pro dotazy. V urychlovači postupně dochází ke srážkám částic. V detektoru se poté určuje typ částic. A my jeden z detektorů následně navštívíme. Po třech hodinách plných fyzikálních poznání opouštíme Cern.

Kolem půl jedenácté se ještě kocháme mohutnými Rýnskými vodopády ozářenými modrými světly. A zde náš zájezd končí, čeká nás cesta domů.

Na shledanou…

„Švýcarsko nás přesvědčilo, že je zemí otevřených možností. Každý si zde našel své. Celý zájezd provázela dobrá nálada, smích a nadšení. Dny utekly jako voda, nikdy na výlet nezapomeneme,“ hodnotí zájezd ve zkratce studenti a s úsměvem dodávají: „Doufáme, že se ještě někdy vrátíme.“

Nu, co k tomu říct? Spokojenost nezná hranic.

 

Autorka: Markéta Tudorová, 7.O

Nejen za vědou do Švýcarska

Leave a Reply

Your email address will not be published.