Ohlédnutí za 22. GLOBE Games v Kadani

Ohlédnutí za 22. GLOBE Games v Kadani

Ve dnech 30.5 – 2.6.2019 hostila naše škola účastníky celostátního setkání zástupců škol, které pracují v GLOBE programu. O organizaci se dělila se vzdělávacím centrem TEREZA.

Stručně pár čísel – přijelo 240 žáků a učitelů z 34 škol včetně zahraničních (Slovensko, Estonsko, Itálie), pomáhalo 26 pracovníků TEREZY a jejich dobrovolníků, z Gymnázia Kadaň se zapojilo kromě p. ředitele 17 učitelů, 25 žáků a i 2 bývalé žákyně. Měli jsme také své družstvo a 1 novinářku.

Ve čtvrtek odpoledne postupně přijíždějící účastníci měli možnost využít krátké doprovodné programy zaměřené na poznání města nebo sport. Večer proběhlo slavnostní zahájení na Střelnici, které bravurně moderoval (spolu s Maxipsem Fíkem) místostarosta p. Losenický. Páteční dopoledne bylo věnováno studentské konferenci, kde žákovské týmy prezentovaly své výzkumy. Návštěvou nás poctila p. Jahnis z americké ambasády a p. Broža z české kanceláře OSN. Mnozí účastníci přijeli do Kadaně s představou, že je čeká město a krajina podobná Mostu. Odpolední velké exkurze do dolů, elektráren, Hasištejna, františkánského kláštera, kláštereckého zámku a parku, Kyselky a štoly v Mědníku je přesvědčilo o opaku. Nadšeně chválili Kadaň, její okolí i budovu školy. Večer účastníci strávili na přednáškách a besedách s cestovateli a odborníky.

Sobotní horký den prověřil výdrž a dovednosti šestičlenných družstev během terénní hry na Úhošti. Odpoledne pak koulení „zeměkoule“ od školy přes město do františkánské zahrady přivedlo účastníky k zakončení programu. Kromě poděkování a odměňování došlo k vyhlášení dosud utajovaného místa příštích GLOBE Games – bude to Zbiroh. Večer u ohně s programem některých škol se nesl v příjemně uvolněné atmosféře.

GLOBE Games se letos povedly, účastníci vyzdvihovali organizační zabezpečení a krásu samotného města Kadaně a okolí. Někteří i zmínili, že to bylo jedno z nejhezčích setkání. Toto všechno by se nestalo, kdyby před akcí neproběhla příprava školy a samotné soutěže.

Do přípravy se  zapojila celá škola – uklízečky se školníkem řešili technické úkoly, zástupkyně ředitele s učiteli pomáhali připravit školu a zabezpečit některé části programu (exkurze, terénní hru, volnočasový program apod.). Naši studenti připravovali, ale i následně pomáhali zabezpečit celý průběh akce. Část studentů Jiří Klepp, Jakub Mazánek, Ondra Klusák a Fabián Bodnár byla přítomna po většinu doby akce a dokonce samostatně tvořili i nové části programu např. hudební večery pro mladé účastníky. Další část studentů pomáhala při exkurzích jako např. Markéta Tudorová nebo Slávek Pham zase zpíval a tancoval. Vojta Hrnčíř a Martin Mala celou akci dokumentovali, připravili video o ekologických aktivitách na slavnostní zahájení a technicky zabezpečili zahájení. Alena Benešová se studenty připravila úžasný kuturní program na zahájení a následně pomohla ozvučit průvod městem.

Speciálně musíme poděkovat dětem a paní učitelce a ředitelce ze školy Klásek v Kadani, kteří předvedli své neuvěřitelně hezké a ekologicky laděné představení.

Poděkování si zaslouží i přednášející  Veronika Kupková (Barma), Kateřina Vrbasová (JV Asie), Martin Šíl (Afrika) a Ivana Mertová (permakultura).

V neposlední řadě je třeba poděkovat našim partnerům z jiných organizací:

  • Petr Liebscher – Muzeum Kadaň
  • TIC Kadaň
  • Miroslav Jancák – odbor ŽP Kadaň
  • Městská policie Kadaň
  • šatnářka a technik KZK Kadaň
  • zaměstnanci TGACV Kadaň
  • Štěpánka a Verča z Dovezsváču s.r.o.

Za finanční podporu děkujeme městu Kadaň a Ústeckému kraji.

Hana Kožíšková a Tomáš Oršulák

22. GLOBE Games v Kadani

Leave a Reply

Your email address will not be published.