Mini GLOBE Games 2019

Mini GLOBE Games 2019

Dne 6. 6. 2019 pořádalo Gymnázium Kadaň již 12. ročník soutěže Mini GLOBE Games. Celá akce začala po 8. hodině v tělocvičně, kde byli soutěžící přivítáni paní Kožíškovou – garantem soutěže a dozvěděli se  důležité organizační informace.

Poté se všichni soutěžící pod dohledem hostesek ze 3. A přesunuli do lesoparku, kde na ně už byli připraveni na deseti stanovištích studenti ze třetího ročníku a septimy se zajímavými úkoly.

Soutěžící měli patnáct minut na splnění úkolu na jednom stanovišti. Vytvořit zadání úkolu tak, aby byl přiměřeně náročný pro obě věkové kategorie, je velký oříšek. Někde byly úkoly lehčí a tak se stalo, že starší soutěžící splnili úkol velmi rychle a museli před dalším stanovištěm chvíli počkat, což jim v příjemném počasí určitě příliš nevadilo. Všude na stanovištích byla vidět uvnitř soutěžních týmů výborná spolupráce. Pro tento ročník si naši třeťáci, kteří chodí na seminář z biologie, připravili některá nová témata jako geneticky modifikované organismy nebo problematiku památných stromů.

Po skončení terénní hry se všichni opět sešli v místě zahájení. V příjemném chládku si v tělocvičně vychutnali svačinku, kterou pro ně připravila děvčata ze 3. A., sdělovali si navzájem své dojmy a čekali na závěrečné vyhodnocení.

Kromě hlavní ceny byla pro soutěžící připravena zvláštní odměna za splnění části úkolu na stanovišti Pohyb. Soutěží měli vytvořit vtipný příběh na daných deset slov, která museli najít schovaná v terénu a rozklíčovat jako QR kódy. Nejvíce se líbil příběh studentů z Gymnázia Žatec.

Letošní ročník byl velmi úspěšný pro naše studenty, protože všechna tři družstva, která soutěžila, se umístila na stupních vítězů, dva z nich dokonce na stupních nejvyšších!

Věříme tomu, že úspěch našich studentů ostatní neodradí, a že se k nám příští rok zase rozjedou!

Linda Synková, 3.A

Mini GLOBE Games 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.